arrays etiketiyle 2 kayıt bulunuyor.

%w vs %W »

Belki örnek ile anlatmak daha iyi olacaktır :)

pry(main)> my_array = %w(ender ahmet)
=> ["ender", "ahmet"]
pry(main)> my_array_2 = %W(ender ahmet yurt)
=> ["ender", "ahmet", "yurt"]
pry(main)> last_name = "yurt"
=> "yurt"
pry(main)> my_array = %w(ender ahmet #{last_name})
=> ["ender", "ahmet", "\#{last_name}"]
pry(main)> my_array_2 = %W(ender ahmet #{last_name})
=> ["ender", "ahmet", "yurt"]
Yazan:
Ender Ahmet Yurt

Array'de elemanın yerini değiştirmek »

Array'lerde bazen bir element'in index'i değiştirmek isteriz. Ruby'de bunu hızlı bir şekilde yapmanın birden çok yolu var. Bu yollardan biri;

my_array = ["a", "b", "c"]
my_array.insert(0, my_array.delete_at(1))
=>  # [
  # [0] "b",
  # [1] "a",
  # [2] "c"
# ]

şeklinde olabilir.

Yazan:
Ender Ahmet Yurt