Array'de elemanın yerini değiştirmek

Array'lerde bazen bir element'in index'i değiştirmek isteriz. Ruby'de bunu hızlı bir şekilde yapmanın birden çok yolu var. Bu yollardan biri;

my_array = ["a", "b", "c"]
my_array.insert(0, my_array.delete_at(1))
=>  # [
  # [0] "b",
  # [1] "a",
  # [2] "c"
# ]

şeklinde olabilir.