`tap` ile detayları görmek

Zincir işlem yaparken içeride nelerin olup bittiğini anlamak için tap method’unu kullanabiliriz. Object nesnesinden geldiği için diğer tüm tiplerde de bu method bulunur:

(0...8)         .tap{ |x| puts "(1..10): #{x.inspect}" }
 .to_a         .tap{ |x| puts ".to_a:  #{x.inspect}" }
 .select{|x| x % 3 == 0}.tap{ |x| puts ".select: #{x.inspect}" }
 .map{ |x| x ** x }   .tap{ |x| puts ".map:   #{x.inspect}" }

# >> (1..10): 0...8
# >> .to_a:  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# >> .select: [0, 3, 6]
# >> .map:   [1, 27, 46656]