Sayılara 'custom' method eklemek

Kernel’dan gelen Fixnum sınıfına kere adında bir method ekleyelim!

class Fixnum
 def kere(number)
  self * number
 end
end
5.kere(3)       # => 15
5.kere(3).kere(2)   # => 30