Struct ile basit nesne yapıları

Veri yapısı

Basit nesne yapıları gerektiğinde;

Person = Struct.new(:name, :gender, :age)
user = Person.new('Ahmet', 'erkek', 43)
user.name    # => "Ahmet"
user.gender  # => "erkek"
user.age     # => 43

şeklinde kullanabilir. Daha gelişmiş kullanım için OpenStruct önerilir.